Logo Valburg Centraal

Volop in ontwikkeling!

 

Lever hier je kracht in

 

Wat is Valburg Centraal

Valburg Centraal is een dorpsplatform in ontwikkeling ontstaan uit de oude Dorpsraad. Geen nieuwe beweging of doelstelling wel een andere manier van werken. Valburg Centraal zal zich blijven inzetten voor de leefbaarheid van Valburg en spreekbuis naar de gemeente blijven.

Wat is het doel van Valburg Centraal

Naast bovengenoemd is het doel van Valburg Centraal het bevorderen van interactie tussen personen, verenigingen, stichtingen, organisaties en bedrijven die in Valburg actief zijn. Door interactie te bevorderen kunnen we samen meer mogelijk maken.

Om tot een optimale interactie te komen is kennis van elkaar belangrijk. Wat kun je, wat doe je maar ook wat zou je graag willen en waar heb je hulp nodig.

Valburg Centraal wil een platform zijn waar deze informatie gedeeld kan worden. De website is een eerste stap, maar in de toekomst willen we inloopavonden, de laatste vrijdag van de maand in ’t Knooppunt, en andere fysieke ontmoetingen blijven faciliteren.

 

Waar staan we nu?

Voorjaar 2021 is een werkgroep aan de slag gegaan om te onderzoeken hoe de Dorpsraad weer een boost kon krijgen. Waar bij de dorpsraad de druk op de dorpsraadleden erg hoog was is het, in een tijd waar iedereen steeds drukker is, steeds lastiger om hier vrijwilligers voor te vinden. Dit vraagstuk speelt in veel meer dorpskernen. Een dorpsplatform lijkt een toverwoord maar ‘we miste een beetje de toverstaf en de spreuk’ om het in een keer goed uit te kunnen rollen.

Daarnaast verhuizen twee van de  vijf dorpsraadleden naar een andere woonplaats en heeft een derde aangegeven graag te helpen maar niet in de raad zelf.

Inmiddels is de werkgroep ontbonden en zijn zij als klankbord nog wel verbonden en zijn we met een kern van zes man met hulp uit het dorp bezig met het bouwen van een website, het verzamelen van mogelijke vrijwilligers en pakken we de eerste projectjes als proef op.

Wat moet er nog gebeuren?

We zitten in een transitie periode. Wij zijn volop aan het onderzoeken wat onze rol kan zijn en hoe we een platform slim kunnen inregelen. De website wordt gebouwd en we gaan ons steeds meer profileren en vooral ons oor te luister leggen.

Heb je vragen en/of suggesties?

Laat het ons weten op ValburgCentraal@Gmail.com of kom naar de inloopavond iedere laatste vrijdag van de maand in ’t Knooppunt.