Insectenhotel in Valburg


Status: Afgerond
Contactpersoon: Wil Teunissen 

Op twee plekken in Valburg zijn van het geld dat met Overbetuwe Doet is gespaard insectenhotels geplaatst.

Een hotel staat bij de ingang van ons dorp vanuit Herveld, de andere bij de basisschool.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram