Valburg Centraal

Website: www.ValburgCentraal.nl
Contactpersoon: Esther Fintelman

Valburg Centraal is een dorpsplatform ontstaan uit de oude Dorpsraad. Geen nieuwe beweging of doelstelling, wel een andere manier van werken. Valburg Centraal zet zich in voor de leefbaarheid van Valburg en ondersteund  als spreekbuis naar de gemeente.

Doel van het platform is een plek te creëren, zowel fysiek als online, waar ideeën, kennis en hulp uitgewisseld  worden.  

Het kernbestuur van Valburg Centraal bestaat uit vijf personen. We zien onszelf niet als de kartrekkers voor alles wat reilt en zeilt in ons dorp. We hebben ons als doel gesteld om zoveel mogelijk te informeren, kennis te delen en verbindingen te leggen. Dit willen we doen met informatieavonden, de website en natuurlijk de Dorpskrant. Wie we zijn?

Esther Fintelman, Voorzitter
Rinke ter Heide, Penningmeester
Anja van Haeften, Secretaris
John van Elk, algemeen bestuurslid
Alex Koffeman, communicatie

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram