Stichting MFC Valburg

Website: www.KnooppuntValburg.nl
Contactpersoon: Peter Hilhorst

He bestuur van de stichting bestaat uit 4 vrijwilligers uit Valburg. Zij hebben samen vanaf het moment dat de gemeente instemde met de investering meegedacht. Samen met de gemeente, de bouwer, de uitbater en de architect is gezocht naar een zo verantwoord mogelijke besteding waarbij het belang van het dorp natuurlijk voorop stond. Nu het pand in gebruik is genomen heeft de stichting de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk activiteiten te bevorderen in en om 't Knooppunt.

De bestuursleden zijn:
Peter Hilhorst (Voorzitter)
Ruud Ruesink (Secretaris)
Rinke ter Heide (Penningmeester)
Danielle van Ginkel

Het verhaal achter 't Knooppunt

Op 12 juni 2019 is er, na een jarenlange lobby onder aanvoering van de dorpsraad, in het Wapen van Valburg een handtekeningenmarathon gehouden waarbij de vier betrokken partijen, Gemeente Overbetuwe, Familie Veens (Het Wapen van Valburg), Jansen Projectontwikkeling (het MFC wordt aan hun pand gekoppeld) en de Stichting hun akkoord hebben bevestigd op de afspraken. Er zijn handtekeningen gezet onder een kleine 200 pagina’s aan huur- en beheerovereenkomsten.

Zonder teveel in details te treden is er voor een constructie gekozen waarbij de gemeente eigenaar is van het MFC. De stichting vormt de link tussen de gemeente en het dorp met als doel invulling te geven aan het gebruik van de sportzaal, de ontmoetingsruimte en een drietal kleinere ruimten, van 10 tot 100 m2 die zo multifunctioneel mogelijk ingezet zullen gaan worden. Het beheer zal door de familie Veens, de uitbater en eigenaar van Het Wapen van Valburg, verzorgd gaan worden. Denk hierbij aan de horeca, het openen en sluiten en de schoonmaak van het nieuwe centrum.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram