Beplanting Talud A50

Status: Fase 1 gerealiseerd. Fase 2 in voorbereiding
Contactpersoon: Trudie Theunissen

Begin 2022 is Valburg Groen begonnen met het verkennen van de mogelijkheden om het talud langs de A50 beplant te krijgen met bosplantsoen. De voordelen voor ons dorp zijn duidelijk: een groene wal dempt het verkeerslawaai, vermindert de fijnstofverspreiding, vergroot de biodiversiteit en verkeer wordt aan het zicht onttrokken.

Na 2 jaar overleg met Rijkswaterstaat, zoeken naar een geschikte aannemer en regelen van financiering is het gelukt. Op 16 maart 2022 is gestart met de beplanting van deel 1 van het talud dat loopt vanaf het punt waar de Mellardsestraat de A50 "raakt" tot iets voor het viaduct bij de Zeegstraat.

Om alle sponsoren te bedanken hebben we o.a. een bord geplaatst bij het talud.

De beplanting is nu nog klein, maar zal komende jaren uitgroeien tot een dichte groene wal.

Valburg Groen gaat nu aan de slag met het 2de deel vanaf het knooppunt Valburg tot aan de beplanting van deel 1. Opnieuw moeten we in gesprek met Rijkswaterstaat en financiering regelen. We hopen dat dit sneller gaat lukken dan bij deel 1 en streven er naar in 2024 het volledige talud bij Valburg ingeplant te hebben.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram