Beplanting Talud A50

Status: Fondsen werving
Contactpersoon: Trudie Theunissen

Begin 2022 is Valburg Groen begonnen met het verkennen van de mogelijkheden om het talud langs de A50 beplant te krijgen. De voordelen voor ons dorp zijn duidelijk: een groene wal dempt het verkeerslawaai, vermindert de fijnstofverspreiding, vergroot de biodiversiteit en verkeer wordt aan het zicht onttrokken. Kortom, de leefbaarheid van het dorp gaat hiermee weer een stap vooruit.

Wat we willen is om met diverse beplanting een dichte groene wal te laten ontstaan van bomen en struiken met hoge biodiversiteit. Op de overzichtskaart staat aangegeven waar de beplanting komt. Met Rijkswaterstaat, als eigenaar van de grond, zijn we in gesprek gegaan en hebben we gevraagd of zij dit konden realiseren. Zij gaven aan hier wel oren naar te hebben, maar dat ze er voorlopig geen budget voor hebben. Maar we kunnen, onder toeziend oog van Rijkswaterstaat, ook e.e.a. zelf gaan organiseren. Er zijn veel zaken waar we rekening mee moeten houden. Zoals de beplanting moet inheems, streekgebonden, gecertificeerd plantmateriaal zijn en het moet geplant worden door bedrijven die langs de snelweg mogen werken etc. RW gaat de beplanting wel in beheer nemen.

Dit betekent dat wij zelf op zoek moeten naar financiering en groenbedrijven voor de aanleg.

Op basis van verschillende offertes van groenaannemers weten we dat we tussen de 15000 en 20000 euro nodig hebben om het eerste deel (noordelijk deel daar waar de Mellardsestraat de A50 bijna raakt tot aan betuwelijn) in te laten planten. Voor het gehele talud is nog veel meer geld nodig en we zullen het dan ook gefaseerd uit moeten laten voeren.

Voor de financiering hebben we o.a. contact gezocht met Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Zij hebben ons een subsidie van 5000 euro toegekend, onder voorwaarde dat daar we zelf nog minimaal 1650 euro bovenop doen. Dat extra bedrag is inmiddels ruim toegezegd door de van Ginkelgroep, met dank! Daarnaast hebben we contact met Stichting Life Terra, een Europese organisatie die zich inzet voor meer bomen op deze aardbol. Ook zij gaan een mooi bedrag per boom sponseren, wat fantastisch is. Inmiddels hebben we via crowdfunding (Bomen talud A50, Get Funded) het resterende bedrag voor de beplanting binnengehaald. Wat een gulle gevers hebben we in ons dorp! Een geweldig resultaat.

We zetten nu de laatste contractuele puntjes op de i en dan kan de spade de grond in. Verwachting is dat de bomen in het vroege voorjaar geplant worden.

We houden jullie op de hoogte van de voortgang.
Update December 2022:
Wat een fantastisch resultaat hebben we al bereikt met de opgezette crowdfunding! Dank aan alle gulle gevers. Het geld voor de realisatie is binnen, maar we hebben ook nog geld nodig voor beheer komende 3 jaar. Daarna neemt Rijkswaterstaat dit van ons over. Blijf deze crowdfunding daarom delen met mensen die net als U dit talud willen vergroenen. Wil je nog doneren dat kan via: Bomen talud A50 Valburg (getfunded.nl)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram