Beplanting Talut A50

Status: Fondsen werving
Contactpersoon: Trudie Theunissen

Begin 2022 is Valburg Groen begonnen met het verkennen van de mogelijkheden om het talud langs de A50 beplant te krijgen. De voordelen voor ons dorp zijn duidelijk: een groene wal dempt het verkeerslawaai, vermindert de fijnstofverspreiding, vergroot de biodiversiteit en verkeer wordt aan het zicht onttrokken. Kortom, de leefbaarheid van het dorp gaat er enorm op vooruit.

Wat we willen is om met diverse beplanting een dichte groene wal te laten ontstaan van bomen en struiken met hoge biodiversiteit. Op de overzichtskaart staat aangegeven waar de beplanting komt. Met Rijkswaterstaat, als eigenaar van de grond, zijn we in gesprek gegaan en hebben we gevraagd of zij dit konden realiseren. Zij gaven aan hier wel oren naar te hebben, maar dat ze er voorlopig geen budget voor hebben. Maar we kunnen, onder toeziend oog van Rijkswaterstaat, ook e.e.a. zelf gaan organiseren. Er zijn veel zaken waar we rekening mee moeten houden. Zoals de beplanting moet inheems, streekgebonden, gecertificeerd plantmateriaal zijn en het moet geplant worden door bedrijven die langs de snelweg mogen werken etc. RW gaat de beplanting wel in beheer nemen.

Dit betekent dat wij zelf op zoek moeten naar financiering en groenbedrijven. Voor de financiering hebben we eerst contact gezocht met Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Zij hebben ons een bedrag van 5000 euro toegekend. Onder voorwaarde dat daar we zelf nog minimaal 1650 euro bovenop doen en het moet voor half november 2022 besteed zijn. Dat extra bedrag is inmiddels ruim toegezegd door de van Ginkelgroep, met dank! We verwachten (voorlopig) op basis van vierkante meters maal bomen tussen de 10 en 20 duizend euro nodig te hebben. Maar we moeten de definitieve offertes nog ontvangen. Er is dus nog veel geld nodig, we melden daarom ons initiatief ook aan bij Overbetuwe Doet. Uw cheque is van harte welkom! Daarnaast hebben we contact met Stichting Life Terra, een Europese organisatie die zich d.m.v. fondsenwerving inzet voor meer bomen op deze aardbol. Er is al veel werk verzet maar we hebben ook nog een lange weg te gaan.

We houden jullie op de hoogte van de voortgang.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram