Het Omgevingsfonds

Status: Het omgevingsfonds is opgericht, voor de verdeling zijn we opzoek naar regels en een 'jury'
Contactpersonen: Berry Manneke & Alex Koffeman, omgevingsfonds@valburgcentraal.nl
Hulp gevraagd: Meedenken opstellen van regels en beoordelen aanvragen

Eind 2022 ontvangt het omgevingsfonds ruim 400.000 euro van de projectontwikkelaar die het zonnepanelenpark tussen de Betuwelijn en de A15 gaat aanleggen. Dit geld kan gebruikt gaan worden voor  ’verbetering van de leefbaarheid’ van de 5 deelnemende dorpen. Voor Valburg betekend dit een pot van tussen de 75.000 en 90.000! We zijn op zoek naar mensen die mee willen denken over de voorwaarden waarbinnen aanspraak gemaakt kan worden op deze pot met geld.

Wat is nou dat omgevingsfonds?! En wat is het niet,…
Een omgevings- of gebiedsfonds is een manier om de omgeving mee te laten profiteren van ontwikkelingen in een bepaald gebied die het leef-comfort beïnvloeden. Besluitvorming over de besteding van het omgevingsfonds gebeurt door de omgeving: door vertegenwoordiging van omwonenden in het bestuur van het fonds.


Een mooie algemene omschrijving maar wat betekent dit voor Valburg en hebben we dan een eigen fonds? Nee, voor het gebied langs de A15 tussen Knooppunt Valburg en de afrit bij Oosterhout (knoop 38) is ‘Omgevingsfonds Knoop 38’ opgericht. Omgevingsfonds Knoop 38 is een samenwerking van Buurtvereniging Eimeren, Dorpsraad Oosterhout, Leefbaar Reeth, Buurtvereniging Slijk–Ewijk en Valburg Centraal. In het bestuur van de stichting zit van elk van de 5 organisatie één vertegenwoordiger. Vanuit Valburg Centraal is dit Berry Manneke.


Om een misverstand direct te ontkrachten, het doel van Omgevingsfonds Knoop 38 is niet het tegenhouden van ontwikkelingen maar het maximaal meeprofiteren ervan. Dit betekent niet dat Omgevingsfonds Knoop 38 voorstander is van deze ontwikkelingen. Organisaties als Overbetuwe Overbelast (zie https://overbetuweoverbelast.nl/) zijn hier actief mee bezig.
Dit voorjaar wordt door Sunvest ‘natuurlijke zonneparken’ een zonnepanelenpark van 72 hectaren aangelegd tussen het spoor en de A15. Met Sunvest is een eenmalige afkoopsom afgesproken die bij de start van het project op de rekening van Omgevingsfonds Knoop 38 gestort wordt. In de toekomst worden bij nieuwe ontwikkelingen in dit gebied wederom afspraken over compensatiegelden gemaakt door Omgevingsfonds Knoop 38.


Het omgevingsfonds roept een aantal prangende vragen op over zeggenschap over de besteding van deze gelden. Grote vragen zijn dan: wie vertegenwoordigt de lokale omgeving? Wie krijgt het mandaat om over de bestedingen besluiten te nemen, en hoe waarborg je dat dit zorgvuldig en democratisch gebeurt? Met andere woorden: wie gaat over deze omgevingsgelden? Vanuit Valburg Centraal is ervoor gekozen om op zoek te gaan naar een groep mensen die mee willen denken over de regels. Als deze regels zijn geformuleerd dan worden deze aan Valburg voorgelegd en wordt uitleg gegeven over de procedure voor het inleveren en de beoordeling van de aanvragen.

Met het omgevingsfonds is een luxe probleem ontstaan waar we graag met je over in gesprek gaan. We vinden het belangrijk zoveel mogelijk mensen te informeren en hopen dat we uit verschillende gelederen van ons dorp mensen kunnen laten aanhaken om mee te denken hoe de gelden verdeelt kunnen worden.

Een paar interessante links:

Zonnepark Overbetuwe - Sunvest - Natuurlijke zonneparken

https://www.change.inc/infra/3-ingredienten-voor-een-veel-lagere-energierekening-collectiviteit-transparantie-en-het-kostprijs-plus-model-38984

https://www.change.inc/energie/deze-man-protesteerde-tegen-windturbines-nu-kan-hij-bijna-niet-wachten-tot-ze-er-staan-33503

https://www.change.inc/energie/windturbines-langs-de-a16-iedereen-doet-mee-maar-niemand-wordt-rijk-33487

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram