Molenhoekplein

Status: Ontwerp.
Contactpersoon: Wil Teunissen/Esther Vossebeld

Vanuit Valburg Centraal zijn we betrokken bij de renovatie van het Molenhoekplein. Nadat dit project een hele poos stil heeft gelegen is er gelukkig nu weer beweging in gekomen. Vanuit de gemeente is er een nieuwe programmamanager toegewezen die het proces van ontwerp tot realisatie begeleidt. Basis blijft het ontwerp dat paar jaar geleden gemaakt is met belanghebbenden zoals omwonenden en verenigingen/organisaties die gebruik maken van het plein.

Op 14 september jl. is dit globale ontwerp met de projectgroep opnieuw doorgenomen om te valideren of het nog steeds aan de wensen voldoet. Opmerkingen uit dit overleg worden meegenomen in de verdere uitwerking. De gemeente zal een ontwerpbureau 3 detailontwerpen met verschillend kwaliteitsniveau laten uitwerken en financieel doorrekenen. Dit wordt dan wederom in de projectgroep besproken.

Zodra een en ander verder gevorderd is, zal er een inloopavond voor de inwoners van Valburg georganiseerd worden.

Dit zullen we dan uiteraard melden op deze website.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram