Molenhoekplein

Status: Finetunning en opdrachtverstrekking door de Gemeente
Verwachte planning: Start werkzaamheden Q4 2024
Contactpersoon: Werkgroep Molenhoekplein Valburg, Wil Teunissen

Herinrichting Molenhoekplein gaat door!

Unaniem! De herinrichting komt er!

Op 10 oktober heeft de Gemeenteraad Overbetuwe unaniem ingestemd met het herinrichtingsplan voor het Molenhoekplein. Het Molenhoekplein dateert nog van lang geleden. Een asfaltvlakte die bij realisatie aan de rand van het dorp lag en dienstdeed als evenemententerrein. Maar Valburg is veranderd en ontwikkeld, met de bouw van het Multifunctioneel Centrum 't Knooppunt en plan Molenzicht is het geografische centrum van Valburg verschoven. Hiermee is de asfaltvlakte in de kern van het dorp komen te liggen.  

Dorpsontwikkelingsplan Valburg  (DOP) 2008

In 2008 is voor Valburg het Dorpsontwikkelingsplan opgesteld, een plan dat breed gedragen werd door de gemeenschap. Dit plan omvatte diverse speerpunten, waaronder de brede school, het Multifunctioneel Centrum, en de herinrichting van de dorpskern. Bij dit laatste punt is, in samenwerking met Gemeente Overbetuwe, het gebied rond de Hervormde kerk aangepakt en is straatverlichting en bestrating aangepast. Het Molenhoekplein is altijd een wens gebleven maar pas echt in het vizier gekomen nu Molenzicht en ’t Knooppunt gerealiseerd zijn.   

De herinrichting zal de samenhang met het gebied rond de Hervormde kerk en daarmee het hart van het dorp versterken. Het Molenhoekplein zal een aanzienlijk groenere prettigere plek worden.

Participatie vanuit het dorp

De gemeente heeft in 2018 een participatietraject opgestart om de herinrichting van het Molenhoekplein vorm te geven. Binnen het participatietraject is een belangrijke rol weggelegd voor een Werkgroep met Valburgse belanghebbenden die meegedacht hebben over de wensen en eisen voor het Molenhoekplein.  

Tijdens de informatieavond op 6 juni 2023 waren er natuurlijk ook twijfels: zijn er genoeg parkeerplaatsen, past de tent van de zomerfeesten, hoe kan ik ouderen afzetten bij het MFC, waar komt de viskraam, waar kan een touringcar parkeren. Allemaal terechte vragen die veel al ondervangen zijn in het plan en direct zijn toegelicht of in de doorontwikkeling opgepakt worden.

Maar wanneer is het plein dan klaar?

Tja, het liefst willen we dat er morgen begonnen wordt. Maar eerst wordt, met inspraak van de werkgroep, het plan gedetailleerd, zal het detailplan aanbesteed moeten worden en moet een aannemer de werkzaamheden inplannen en, eerlijk is eerlijk, dan ben je zo een jaar verder voor er echt begonnen wordt.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram