Molenhoekplein

Status: Ontwerp ter goedkeuring
Contactpersoon: Werkgroep Molenhoekplein Valburg, Wil Teunissen

In 2008 is door in het Dorpsontwikkelingsplan gesproken over de renovatie van het Molenhoekplein. Nadat dit project een hele poos stil heeft gelegen is er gelukkig nu weer beweging in gekomen. Vanuit de gemeente is er een nieuwe programmamanager toegewezen die het proces van ontwerp tot realisatie begeleidt. Basis blijft het ontwerp dat paar jaar geleden gemaakt is met belanghebbenden zoals omwonenden en verenigingen/organisaties die gebruik maken van het plein.

Tijdens de inloopavond in 't Knooppunt op 6 juni hebben we waardevolle input ontvangen van onze dorpsbewoners. Jullie hebben belangrijke vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, zoals:

  • Waar kunnen de bussen parkeren?
  • Zijn er wel genoeg parkeerplaatsen?
  • Hoe worden de aansluitingen voor evenementen gerealiseerd?
  • Waar komt de viskraam?
  • Het grasveld is perfect voor het kinderdorp, dus laten we het niet verharden!
  • Een wadi is leuk, maar niet praktisch.
  • Zijn vier laadpalen voldoende voor de toekomst?
  • Is één mindervalideparkeerplaats voldoende?
  • En nog veel meer!

Natuurlijk had niet iedereen dezelfde mening, maar dat maakt dit proces juist interessant en dynamisch. We nemen alle input serieus en gaan nu aan de slag om te onderzoeken of er echt meer dan 64 parkeerplaatsen nodig zijn en of de bussen elders kunnen parkeren. We gaan ook de andere vragen en suggesties zorgvuldig bekijken.

Het definitieve ontwerp zal op 10 oktober besproken worden in de raad. De lobby is al begonnen en we hebben ook al de eerste kritische noten van onze aanwezige raadsleden ontvangen. We beloven jullie dat we deze serieus zullen beantwoorden.

We hopen natuurlijk op een positieve uitkomst, zodat na ruim 15 jaar de renovatie eindelijk van start kan gaan! Laten we met z'n allen dromen van een prachtig vernieuwd plein in 2025, misschien zelfs wel een echt park! 🌳🌼

Tot 1 juli kun je eventuele feedback nog inleveren bij Laura Blom, projectleider Molenhoekplein, vanuit de gemeente:l.blom@overbetuwe.nl

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram