Snelheid Broekstraat & Reethsestraat

Status: Gemeente heeft de situatie onderzocht
Contactpersoon: info@valburgcentraal.nl

Naar aanleiding van klachten over de hoge snelheid van automobilisten op de Broekstraat en Reethsestraat is op 14 juni 2022 met de gemeente gesproken. Tijdens het gesprek bespraken we de uitkomsten van de analyse die is uitgevoerd naar aanleiding van meldingen vanuit Valburg Centraal voor de Broekstraat en de Reethsestraat. Het volgende voorstel is besproken:

Broekstraat, Valburg

Uit de analyse voor de Broekstraat kwam naar voren dat het gedeelte van de Broekstraat(Stationsstraat-Voorweem) voldoet aan de richtlijnen voor een 30km/u weg en de intensiteiten passen binnen de normen voor een woonstraat. De gereden snelheden liggen tussen de 35km/u-40km/u.  Het gedeelte van de Broekstraat (Voorweem-komgrens Valburg) voldoet niet aan de richtlijnen voor een 30km/u weg. Bovendien liggen de gereden snelheden boven de 50km/u.

Op basis van de analyse wil de gemeente met het volgende voorstel komen: Vanuit het coalitieakkoord is er de wens om de verkeersveiligheid per dorp integraal te benaderen. Deze melding zal dus meegenomen worden in het integraal verkeersplan voor Valburg. Voor de korte termijn zal er worden ingezet op handhaving in overleg met de politie en de inzet van snelheidsdisplays om het gedrag van de weggebruikers te sturen.

Reethsestraat, Valburg

Uit de analyse voor de Reethsestraat kwam naar voren dat het gedeelte van de Reethsestraat (Tielsestraat-Molenstraat) voldoet aan de richtlijnen voor een 30km/u weg. De gereden snelheden liggen rond de 35km/u. Dat betekent dat deze nog binnen de correctiemarge liggen van de politie, voordat ze gaan bekeuren. Het gedeelte Reethsestraat (Molenstraat-komgrens) voldoet momenteel niet aan de richtlijnen voor een 30km/u weg. De gereden snelheden komen uit rond de 46km/u. Dit betekent dat deze buiten de correctiemarge liggen van de politie en ze daarvoor ook een bekeuring kunnen uitschrijven.

Op basis van de analyse zijn tot het volgende voorstel gekomen: Vanuit het coalitieakkoord is er de wens om de verkeersveiligheid per dorp integraal te benaderen. Deze melding zal dus meegenomen worden in het integraal verkeersplan voor Valburg. Voor de korte termijn zal er worden ingezet op handhaving in overleg met de politie en de inzet van snelheidsdisplays om het gedrag van de weggebruiker te verbeteren. Tot slot zien wij nog twee verbeterpunten voor de Reethsestraat op korte termijn:

  • Reclamebord Eethuis Speijs beperkt toegankelijkheid trottoir. In overleg met de horecagelegenheid zullen wij het reclamebord willen verplaatsen.
  • Zoneborden 30 km/u bij kruispunt met de Tielsestraat bij de zonegrens plaatsen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram