Dorpsontwikkelingsplan (DOP)

Status: Initiatief opgestart
Contactpersoon: DopValburg@gmail.com

Maak jij Valburg mooier?

Wij zijn op zoek naar jouw ideeën voor een betere leefomgeving in Valburg en Homoet. 

Het DorpsOntwikkelingsplan (DOP) 2.0 is in de maak voor Valburg en Homoet. Het plan wordt gemaakt door en voor inwoners, mét steun van de gemeente. Het doel: een breed gedragen plan. Dit lukt ons alleen wanneer iedereen de kans heeft gekregen om zijn of haar ideeën kenbaar te maken.

Deel jouw ideeën voor een betere leefomgeving in Valburg en Homoet met ons. Dit kan door jouw bijdrage in de ideeënbus "DOP-spot" te plaatsen of je idee aan te melden via deze link. Ideeën delen kan tot en met 15 november.

Klankbordavond

Op woensdagavond 15 november organiseren we een klankbordavond. Je bent van harte welkom. Op deze avond zullen we alle ideeën die ingezonden zijn laten zien. Je krijgt de kans om hier over mee te praten en je stem ervoor uit te brengen. De ideeën die de meeste mensen belangrijk vinden en stemmen krijgen komen in het DOP 2.0. 

Waar en wanneer?

Datum: woensdagavond 15 november 2023

Waar: gymzaal en ontmoetingsruimte van 't Knooppunt, Molenhoekplein 2, Valburg

Tijd: inloop 19:30 uur, start 20:00 uur

De eerste twee consumpties krijg je van ons

We zien je graag op 15 november!

En dan?

Tijdens en na de inventarisatie van de inhoud worden de ideeën verdeelt over 6 thema's:

  • Recreatie & Groen
  • Sport, Verenigingen & Evenementen
  • Verkeer & Veiligheid
  • Wonen & Voorzieningen
  • Zorg, Welzijn & Onderwijs
  • Overkoepelend

Met elk thema gaat een team aan de slag om de binnengekomen ideeën uit te werken. Na het uitwerken van de thema's worden deze weer samengevoegd en vormen zij samen Dorpsontwikkelingsplan 2.0.
De teams van de thema's staan nog niet vast en we zijn nog op zoek naar enthousiaste dorpsgenoten die willen meedenken, schrijven en inventariseren binnen de thema's.

Wie?!

Voor het verzamelen van de inhoud voor het plan zijn een groep van ongeveer 25 buurtgenoten uit Valburg en Homoet aangehaakt. De lijntjes met Valburg Centraal, Valburg Vitaal, Valburg Groen, de Basisschool, verenigingen, de Gemeente, de Woningstichting en andere organisaties in Valburg zijn kort.

Een deel van deze groep mensen die zijn aangehaakt is actief bij de organisatie betrokken. Dit zijn: Alex Koffeman, Bauke Huisman, Helmer Hol, Hendrik van Tongeren, Jeffrey Bouwmeester, John van Elk, Krit Goossens, Natascha Tiemens, Paul de Winter, Paulien Huijbrechts, Ruben Seton, Thijs Weijers, Vincent Mulder & Wil Teunissen. Voel je vrij om een van ons aan te spreken als je vragen en/of opmerkingen hebt!

DOP 2008

Het nieuwe dorpsontwikkelingsplan is een doorontwikkeling op het in 2008 geschreven DOP. Het plan heeft de gemeente geholpen richting te geven aan de investeringen die zijn gedaan. De aankleding van de dorpskern, de realisatie met het MFC, de doorontwikkeling naar een brede school en het besluit om het Molenhoekplein te herinrichten zijn successen waaraan het DOP heeft bijgedragen. Daarnaast heeft het DOP ook voor de Dorpsraad richting gegeven aan initiatieven en plannen die zijn ontwikkeld. Het plan biedt daarmee ook voeding voor de doorontwikkeling van Valburg Centraal.
Ben je benieuwd naar het oude plan: hier kun je hem bekijken

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram